SOALAN TAUHID

 1. Apakah pengertian mukjizat?
 2. Berikan 2 contoh-contoh mukjizat.
 3. Senaraikan 3 tujuan mukjizat yang Allah berikan kepada para Rasul
 4. mukjizat ada 2 jenis.Namakan 2 jenis mukjizat tersebut.
 5. Berapakah malaikat yang wajib diketahui?
 6. Malaikat diciptakan dari _____________
 7. Apakah tugas malaikat israfil?

SOALAN AKHLAK

 1. Berikan 3 kepentingan sifat sabar
 2. Apakah antara ciri-ciri orang yang sabar?
 3. Terdapat banyak kelebihan orang bersabar, sebutkan 2 yang anda ketahui.
 4. Berikan 3 contoh Nabi-nabi yang bersabar?
 5. sebutkan adab-adab ketika masuk ke dalam masjid?
 6. Semasa azan, kita mestilah mendiamkan _____________.


SOALAN FEQAH
 1. Rukun Islam terdiri daripada _____ perkara.
 2. Rukun Islam yang ketiga ialah ___________.
 3. Apakah hukum solat fardu ke atsa setiap muslim ?
 4. Apakah yang dimaksudkan dengan tayamum?
 5. Atara syarat-syarat tayamum ialah ___________________.
 6. Tayamum hanya menggunakan ___________.
 7. Senaraikan 2 perkara yang membatalkan tayamum?

Mari Belajar Bersama !